Menu Close

Akronim projekta:
MINE TOUR

Naziv projekta:
Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma

Trajanje projekta:
01.09.2018 – 28.02.2021 (30 mjeseci)

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €
Bespovratna sredstva EFRR: 972.929,08 €

Program:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020

Prioritetna os 2: Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt MINE TOUR se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine na rubnim područjima programskog područja (PP) i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji te kulturnog spomenika Šoht u Labinu koji su u lošem stanju, a nedostaje i prekogranična promocija, suradnja među akterima na nacionalnoj i prekograničnoj razini. Potrebno je unaprijediti znanje turističkih dionika o načelima održivog turizma te bolje upravljanje baštinom.Cilj je projekta aktivno očuvanje rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda. Promjena će se odraziti u poboljšanom pristupu i prepoznatljivosti rudnika u svrhu boljeg doživljaja baštine, povećanju posjeta te povećanoj privlačnosti spomenika. Bit će valorizirani sadržajima koji nude bogat doživljaj, a ujedno će se osigurati očuvanje spomenika za buduće generacije. Neposredni su učinci povezani s rudarskom baštinom prekogranični održivi turistički proizvodi; posjete rudarskim spomenicima; dionici održivog turizma uključeni u osposobljavanje te investicije manjeg opsega za očuvanje rudarske baštine. Korist će imati turisti zbog bogatog doživljaja; povećana atraktivnost zaleđa, razvoj poduzetništva i povoljne prilike za zapošljavanje lokalnog stanovništva; turistički će dionici dobiti nove kompetencije. Pristupom odozdo prema gore projekt će povezivati spomenike, javne i privatne turističke dionike, lokalna gospodarstva i lokalne zajednice, što ih povezuje zajednička rudarska prošlost, u jedinstveni turistički proizvod. Ovime će se ojačati održivi turizam kao pokretačku silu razvoja programskog područja. Prekogranični je pristup potreban kako bi se standardiziralo očuvanje resursa. Prekograničnim marketingom i promocijom ostvarit će se veći broj posjetitelja rudarske baštine koja će biti ujedinjena u novi turistički proizvod. Izradit će se novi plan upravljanja posjetiteljima, prekogranični marketinški model, edukacijski program i turistički vodič za promociju rudarske baštine.

Partnerstvo:

1 – GRAD LABIN, HR (Vodilni partner)
2 – OBČINA LITIJA, SI
3 – RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O., SI
4 – ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, SI
5 – TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, HR
6 – LABIN ART EXPRESS XXI, HR
7 – TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, SI

Kontaktna oseba:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T: +385 (0)52 866-817
@: robert.mohorovic (@) labin.hr

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp