Meni Zapri

Aktivno ohranjanje rudarskih spomenikov v Labinu in Litiji

Projekt Mine Tour povezuje dve skupnosti, ki ju združuje rudarska preteklost. Tako Labin kot Litija imata rudarska spomenika, ki ju je načel zob časa. Projekt Mine Tour bo omogočil revitalizacijo jeklene konstrukcije kulturnega spomenika Šoht v Labinu ter obnovitev naravnega spomenika Sitarjevec v Litiji.

Šoht (Labin) je začel delovati leta 1940, vendar je po zaprtju Jame Labin objekt začel razpadati. V času privatizacije, je objekt pristal v zasebnih rokah in različni podjetniki so objektu dali novo funkcijo. Manjši del objekta je ohranil svoj proizvodni značaj, večina pa je bila preoblikovana v razne trgovine. Danes pa je Šoht v slabem stanju in zahteva temeljito sanacijo in obnovo. MINE TOUR  bo omogočil obnovo oz. revitalizacijo rudarskega stolpa Šoht na Pijacalskem rudarskem in industrijskem trgu v Labinu, s ciljem oživitve registrirane kulturne dediščine, za razvoj trajnostnega turizma in oblikovanje integriranega, inovativnega, čezmejnega turističnega produkta.

Leta 2016/2017 je že bila opravljena analiza obstoječega stanja konstrukcije Šohta in obnovitvenih del. Kot del projekta bo potrebno zamenjati osnovno nosilno konstrukcijo z zamenjavo vseh kovinskih stebrov in obstoječo galerijo okoli stolpa. Zagotovljena bo tudi protikorozijska zaščita celotnega stolpa.

Šoht Labin

Litijski rudnik Sitarjevec sodi med večja rudna nahajališča v Sloveniji, Litija pa je najverjetneje najstarejše slovensko rudarsko mesto. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevca kaže na to, da so v Litiji rudarili že v času Keltov. Posredno je dokazano tudi obratovanje litijskega rudnika v rimskem obdobju. Rudarjenje je na tem območju doživelo veliko vzponov in padcev, kar je bilo pogojeno predvsem s povpraševanjem in ceno na trgu za posamezno rudo. Zaradi skromnih rudnih zalog, zastarele tehnologije in silikoznih obolenj rudarjev je rudnik v letu 1965 prenehal obratovati. Od leta 2016 je bil za turistične namene urejen vstopni plato v izvozni rov rudnika. Z obnovitvenimi deli v sklopu projekta Mine Tour se bo uredil dostop do zapuščenih rovov v katerih se nahajajo edinstvene limonitne kapniške strukture.

Rov v Rudniku Sitarjevec
Rov v Rudniku Sitarjevec

Projekt obnove rudnika Sitarjevec, v povezavi z  oživljenim trgom Pijacal s Šohtom, bo tako vključen v načrt za trajnostni čezmejni turistični proizvod MINE TOUR. Prenova naravnega spomenika rudnika Sitarjevec ter rudarskega in industrijskega kompleksa Šoht – Labin, je nov primer valorizacije kulturne in naravne dediščine. S tem projektom bo vzpostavljena mreža med dvema rudnikoma, hkrati pa se bodo okrepile kompetence turizma rudarske dediščine na obeh območjih.

 

 

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp