Meni Zapri

Interpretacija dediščine rudnika Sitarjevec

Rudnik Sitarjevec dobiva novo podobo ne samo v smislu urejanja v turistične namene, pač pa tudi v luči odkrivanja tistih vrednot snovne in nesnovne dediščine, ki jih do sedaj nismo poznali. Interdisciplinaren pristop projektnega dela projekta MINE TOUR se zato odraža v obogatenih  interpretacijskih vsebinah, ki jih bo ob obisku  rudnika Sitarjevec obiskovalcem ponudil usposobljen vodič. Interpretacija dediščine ni samo podajanje golih dejstev, pač pa kompleksen pristop k doživljanju in razumevanju dediščine, v katero interpretator aktivno vključuje posameznike ali skupino obiskovalcev. Pri tem na ustrezen način preveri njihovo predznanje o dediščini, jih na privlačen način nagovori v smislu upoštevanja njihovega geografskega izvora, je seznanjen z najnovejšimi raziskavami o dediščini, ki jo interpretira ter širše, vključuje snovno in nesnovno dediščino, njen trajnostni vidik, opozori na prepletenost lokalne skupnosti in strokovnjakov  ter na vrednote lokalne skupnosti  in obiskovalcev do dediščine.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je v okviru svojih projektnih aktivnosti pripravil interpretacijske vsebine, ki zajemajo snovno in nesnovno dediščino, pri čemer je sodeloval  s projektnimi partnerji projekta MINE TOUR, kakor tudi zunanjimi sodelavci, Muzejem Litija, TIC Litija, Arhitekturni atelje Odprti krog, Geološkim zavodom Slovenija, SIIPS AD d.o.o., Prirodoslovnim muzejem Slovenija in Univerzo v Ljubljani (NTF Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za strojništvo). Od nesnovne dediščine so zbrane in predstavljene rudarske zgodbe in kulinarika, medtem ko je interpretacija snovne dediščine usmerjena na materialne ostaline rudarjenja in  na mineralna bogastva rudnika Sitarjevec (kapniške oblike, minerali, rudne žile, sledovi tektonike, pigment, rudniško podporje…). Aktivnosti se zaključijo februarja 2020.

Da rudnik Sitarjevec živi, da je vrednota, ki je kljub dolgoletni zapuščenosti  ponovno zaživela, je odraz močne zavesti o pomenu rudarske dediščine v lokalni skupnosti ter predstavlja trden temelj za nove razvojne priložnosti tega prostora tudi v prihodnje.

Umetniška interpretacija “rudniških rovov” rudnika Sitarjevec, kot so si jo zamislili najmlajši iz vrca Litija. Tehnika:voščenka  naravni (rumeni) in žgani (rdeči) oker iz rudnika Sitarjevec . Mentorici: doc.mag.Anja Jerčič Jakob, dr. Mateja Golež. (Foto: Arhiv ZAG)

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp