Meni Zapri

Akronim projekta:
MINE TOUR

Naslov projekta:
Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma

Trajanje projekta:
01.09.2018 – 28.02.2021 (30 mesecev)

Vrednost projekta:
Skupna vrednost projekta: 1.144.622,45 €
Nepovratna sredstva ESRR: 972.929,08€

Program:
Program čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020
Prioritetna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

Cilji in pričakovani rezultati projekta:

Projekt MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na obrobnih območij PO in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu, ki sta v slabem stanju ter primanjkuje čezmejna promocija, sodelovanje med  akterji na nacionalni in čezmejni ravni. Potrebno je izboljšati znanje turističnih deležnikov o načelih trajnostnega turizma ter boljše upravljanje dediščine.

Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov. Sprememba se bo odražala v izboljšani dostopnosti in prepoznavnosti rudnikov za boljše doživljanje dediščine, povečanju obiska ter povečani privlačnosti spomenikov. Valorizirana bosta z vsebinami, ki nudijo bogato doživljanje, obenem bo zagotovljena ohranitev spomenikov za bodoče generacije. Neposredni učinki, vezani na rudarsko dediščino, so čezmejni trajnostni turistični proizvod; obiski na rudarskih spomenikih; deležniki trajnostnega turizma, vključeni v usposabljanja in investiciji manjšega obsega za ohranjanje rudarske dediščine. Koristi bodo imeli turisti, zaradi bogatega doživljanja; povečana atraktivnost zaledja, razvoj podjetništva in zaposlitvene priložnosti bodo ugodne za lokalno prebivalstvo; turistični deležniki bodo dobili nove kompetence. S pristopom od spodaj navzgor bo projekt povezal spomenika, javne in zasebne deležnike turizma, lokalni gospodarstvi in lokalni skupnosti, ki jih združuje skupna rudarska preteklost, v edinstveni turistični proizvod. S tem bomo okrepili trajnostni turizem, kot gonilno silo razvoja programskega območja. Čezmejni pristop je potreben za poenoteno ohranjanje virov. S čezmejnim trženjem in promocijo pa bomo dosegli večje število obiskovalcev rudarske dediščine, ki bo združena v nov turistični proizvod. Izdelan bo nov: načrt upravljanja obiskovalcev, model čezmejnega trženja, izobraževalni program in turistični vodič za promocijo rudarske dediščine.

Partnerstvo:

1 – GRAD LABIN, HR (Vodilni partner)
2 – OBČINA LITIJA, SI
3 – RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O., SI
4 – ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, SI
5 – TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, HR
6 – LABIN ART EXPRESS XXI, HR
7 – TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, SI

Kontaktna oseba:

Robert Mohorović, mag.oec
Višji strokovni sodelavec za mednarodne projekte
Upravni oddelek za gospodarstvo in EU projekte
T: +385 (0)52 866-817
@: robert.mohorovic (@) labin.hr

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp