Meni Zapri

POVABILO LOKALNIM PONUDNIKOM K PREDSTAVITVI IDEJNIH VSEBIN IN STORITEV TRAJNOSTNEGA TURISTIČNEGA PRODUKT ZA OBČINO LITIJA – NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

Občina Litija (občina) skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. vabi k predstavitvi idejnih vsebin in storitev za oblikovanje trajnostnega turističnega produkta, ki bodo ustrezno dopolnjevali rudarsko dediščino rudnika Sitarjevec. Cilj občine je pridobiti nabor izvirnih in vsebinsko domišljenih vsebin ter storitev, ki bodo odražale znamenitosti, dediščino, etnološke in kulinarične značilnosti občine ter imele kot takšne izrazit promocijski učinek. Rezultat tega poziva bo oblikovan trajnostni turistični produkt MINE TOUR.
Poziv je objavljen v okviru projekta MINE TOUR, programa Interreg V-A Slovenija Hrvaška. Projekt obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu. Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih produktov. S projektom nameravamo izboljšati dostopnost in prepoznavnost rudnikov, doživljanje dediščine, povečanje obiska ter povečanje privlačnosti obeh spomenikov. Oba spomenika bosta nadgrajena z vsebinami, ki obiskovalcem nudijo možnost bogatega doživljanja dediščine, s čimer bo zagotovljena njuna ohranitev za bodoče generacije. Končni turistični produkt bo oblikovan z največ štirimi (4) vsebinami/storitvami/turističnimi zgodbami in bo potekal v obliki doživljajskega izleta za posamezne turiste in turistične skupine, ki bodo želeli spoznati naravno in kulturno dediščino občine Litija. Obisk rudnika Sitarjevec bo ena izmed štirih vsebin oz. storitev končnega turističnega produkta. Izbrani ponudniki, ki bodo vključeni v turistični produkt, bodo deležni brezplačne promocije na lokalni, nacionalni in čezmejni ravni (tudi na Hrvaškem).
Turistični produkt bo lahko izveden na isti ali na več različnih lokacijah v občinah Litija ali Šmartno pri Litiji in bo moral biti primeren tako za slovenske kot tudi tuje obiskovalce/turiste.
Želimo, da vsaka posamezna vsebina turističnega produkta pripoveduje zgodbo in nudi doživetje, značilno za območje občine Litija in na ta način krepi prepoznavnost našega kraja in dediščine ter dopolnjuje vsebino ter doživljajski ogled rudnika Sitarjevec.
Občina Litija bo z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. izbrala izključno tiste ponudbe, ki pripovedujejo zgodbe in nudijo ponudbo povezane z/s:
 • največjimi lokalnimi znamenitostmi: zgodovinske, arheološke, arhitekturne, naravne, kulturne, umetniške,…
 • etnološkimi značilnostmi občine
 • kulinariko: prilagojeno tradiciji naših krajev ali rudarski tradiciji  
Obvezni elementi ponudbe so:
 • Predstavitev turistične ponudbe v slovenskem in angleškem jeziku, ki vsebuje jasne odgovore na vprašanja: kaj bodo turisti doživeli, kaj se bodo naučili, kaj bodo spoznali in kako je vsebina povezana z občino, kakšna je morebitna simbolika in sporočilna vrednost.
 • Navedba izvajalca/ev z imenom, priimkom, nazivom in naslovom organizacije v kateri je/so zaposlen/i ter referencami.
 • Navedba točnih/e lokacij/e na katerih se bo izvajala ponudba.
 • Navedba natančnih terminskih zmožnosti izvedbe ponudbe (ura od-do, dan v tednu, mesec, letni čas). Prijavitelj mora garantirati možnost izvedbe v predlaganih terminih.
 • Variacije izvedbe (glede na letne čase ali alternative v primeru slabega vremena).
V primeru, da ponudba ne bo vsebovala vseh obveznih elementov, je komisija ne bo obravnavala po kriterijih za izbor in bo zavržena.
 Kriteriji za izbor:
 • Ponudba mora biti kakovostna, vsebinsko dodelana in unikatna.
 • Ponudba mora opredeljevati za koliko ljudi je primerna.
 • Trajati mora največ eno uro (posameznik ali skupina se torej lahko zadrži na posamezni turistični atrakciji največ eno uro, za obiskovalce pa mora biti poskrbljeno od prihoda do odhoda).
 • Ponudba mora vključevati natančen opis poteka izvedbe v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Reference izvajalca ponudbe.
 • Navedba nadomestnega/ih izvajalca/ev z imenom, priimkom, nazivom in naslovom organizacije v kateri je/so zaposlen/i ter referencami (v primeru bolezni ali drugih odsotnosti primarnega izvajalca).
 • Ocenjena končna vrednost ponudbe ne sme presegati 10 evrov (z DDV) na osebo.
 • Prednost bodo imele ponudbe, ki se bodo navezovale na zgodbo rudnika Sitarjevec ali bodo jasno povezane z dediščino občine.
 • Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo pogosteje izvedljive (izvedba možna v vseh letnih časih, ob koncih tedna, vsak dan, ob različnih urah).
 • V primeru, da je izvedba programa prijavljene ponudbe odvisna od posameznega letnega časa oz. odvisna od vremenskih razmer, v opisu jasno opredelite vse variacije izvedbe (letni časi ali alternative v primeru slabega vremena).
Vabimo vas, da nam najpozneje do 06.12.2019 pošljete prijavni obrazec s katerim podate vašo ponudbo na turizem@razvoj.si.
Po tem roku bo komisija, imenovana s strani župana, pregledala ponudbe, ki izpolnjujejo vse obvezne elemente in izbrala najboljše idejne rešitve za nadaljnje oblikovanje trajnostnega turističnega proizvoda MINE TOUR. Izbrane ponudnike bo komisija pozvala tudi k osebni predstavitvi ponudb. Komisija si pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim prijaviteljem določene elemente ponudbe tudi spremeni oziroma prilagodi.
Ponudbe lahko posredujejo vse pravne in fizične osebe iz občine Litija in Šmartno pri Litiji, ki imajo ustrezno registracijo/dovoljenje za izvajanje dejavnosti na katere se nanaša predmetno povabilo in ki bodo lahko zagotovile izvajanje vsebin najkasneje do 01.09.2020. Celoten turistični produkt bo do tega datuma večkrat testiran, s čemer se mora izbrani prijavitelj strinjati in pri tem aktivno sodelovati. Izbrani prijavitelji se zavežejo tudi k sodelovanju na 40 urnem usposabljanju o trajnostnem turizmu za promocijo rudarske dediščine, ki bo potekalo predvidoma v januarju in/ali februarju 2020 in ga bo izvajala Turistična zveza Slovenije.
Z avtorji izbranih rešitev bo Občina Litija sklenila pogodbo o sodelovanju oziroma izdala naročilnico za izvajanje turističnega produkta glede na izražene potrebe turistov. Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predlaganih ponudb ali ustavi predmetni postopek sprejemanja ponudb.
Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na tel. številki 01 8962 710 ali turizem@razvoj.si.

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp