Meni Zapri

Pričetek obnovitvenih del v Labinu

Obnovitvena dela na simbolu mesta Labin, rudarskem stolpu Šoht se bodo kmalu pričela. V začetku leta je bil namreč izveden postopek javnega naročanja za izvedbo obnovitvenih del na jekleni konstrukciji rudarskega stolpa na katerega ni prispela nobena prijava. V ponovljenem postopku so v občini Labin izbrali izvajalca.

Ponovljeni postopek javnega naročanja oz. obvestilo o razpisu je bilo objavljeni 22. marca, rok za oddajo ponudb pa je bil 12. april. V ponovljenem postopku je bila, kot najugodnejša, izbrana družba Derossi Metals d.o.o. iz Labina. Vrednost obnovitvenih del znaša 1.863.862,00 HRK plus DDV.

Obnovitvena dela se pričnejo v naslednjih 10 dneh, rok za izvedbo del pa je do konca letošnjega leta. Načrte za izredno zahtevno obnovo rudarskega stolpa Šoht so pripravili v STUDIU ARHING d.o.o. iz Zagreba.

V okviru projekta Mine Tour je bilo Občini Labin, za obnovo rudarskega stolpa Šoht, odobrenih 2,5 milijona HRK nepovratnih sredstev. V okviru projekta bo zamenjana osnovna nosilna konstrukcija Šohta, zamenjani bodo vsi kovinski stebri in obstoječa galerija okoli stolpa. Prav tako bo poskrbljeno tudi za protikorozijsko zaščito celotnega stolpa.

Mesto Labin je vodilni partner projekta MINE TOUR, ki se ukvarja z izzivom neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine, naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji in kulturnega spomenika Šoht v Labinu. Partnerji so Občina Litija, Razvojni center Srca Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Turistička zajednica Istrske županije, Labin Art Express XXI in Turistična zveza Slovenije.

Projekt je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp