Meni Zapri

Uvodna konferenca projekta MINE TOUR

15.10.2018. je bila v večnamenski dvorani Mestne knjižnice Labin izvedena uvodna konferenca projekta MINE TOUR v okviru programa INTERREG V – A SLOVENIJA – HRVAŠKA. Mesto Labin je vodilni partner v okviru navedenega projekta, namen katerega je aktivno ohranjanje rudarske dediščine preko razvoja novih, čezmejnih turističnih proizvodov. Projektu MINE TOUR so odobrena  nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini več kot 6,5 milijonov HRK (1.144.622,45€), medtem ko je Mestu Labin odobreno več kot 2,5 milijonov za obnovo nadzemnega dela rudarskega stolpa –»Šohta«.

Na samem začetku konference je župan Mesta Labin Valter Glavičić pozdravil vse prisotne in je poudaril pomembnost realizacije tega projekta. »Šoht je eden izmed najpomembnejših simbolov našega mesta in sem zelo ponosen, da bo s tem projektom v okviru programa INTERREG V – A SLOVENIJA – HRVAŠKA naš stolp spet dobil sijaj, ki si ga zasluži. To je prva faza realizacije naših načrtov, da bi postal ta »generator razvoja med zgodovino« tudi generator razvoja turizma v prihodnosti in da se v bližnji prihodnosti lahko spustimo v globino 60 m ter ponudimo našo zgodovino kot edinstveno turistično ponudbo. Pomembnost sodelovanja vseh partnerjev na tem mednarodno pomembnem projektu za prihodnost je nepogrešljiva, kot tudi skupni cilj ohranjanja in izboljšanja rudarske dediščine za turistične namene. Želim vam prijetno bivanje in uspešno delo v našem mestu« – je sklenil župan.

Direktorica občinske uprave Občine Litija, Meta Ponebšek, je pozdravila vse prisotne in izrazila zadovoljstvo z dinamiko izvajanja projektnih dejavnosti MINE TOUR.

»Litija je najstarejše Slovensko rudarsko mesto. Rudnik Sitarjevec je najbogatejši polimineralni rudnik v Sloveniji in ima edinstvene limonitne kapnike, ki so med najhitreje rastočimi na svetu. Potencial rudnika za razvoj turizma je velik, zato smo zelo veseli, da smo skupaj z Občino Labin in drugimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške uspeli na razpisu Interreg in pridobili sredstva za ureditev rudnika za turistične oglede. Projekt bo za Litijo pomemben korak pri izboljšanju turistične ponudbe. Naš končni cilj je ureditev 632 m rovov v dveh obzorjih. Pripravili bomo inovativne prikaze rudarskih zbirk, dobre zgodbe in doživljajski prikaz rudarske dediščine in kapnikov« je povedala Meta Ponebšek in izpostavila pomen dobrega komuniciranja ves čas izvajanja projekta:

»Če želimo doseči cilje projekta moramo partnerji dobro sodelovati in ves čas izvajanja projekta aktivno in odprto komunicirati. Računamo na uspešnost projekta in se že veselimo odličnih rezultatov«.

V nadaljevanju konference so projektni partnerji določili nadaljnje aktivnosti in obveznosti vsakega partnerja ter ustanovili Projektni svet. Prihod v Labin so izkoristili tudi zato, da so se podrobneje seznanili z rudarsko zgodovino Labina in si ogledali »Šoht« pred začetkom obnove.

O dogodku so poročali naslednji mediji:

https://www.glasistre.hr/

http://www.radiolabin.hr

https://www.labin.com/

http://www.labin.hr/

 

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp