Meni Zapri

Zbiranje arhivskega gradiva in prostorske analize

Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma je v središču pozornosti projekta Mine Tour. Pred zaključkom prvega semestra projekta Mine Tour so se partnerji iz Hrvaške in Slovenije 12. Februarja 2019 sestali v Ljubljani. V tem semestru so sodelujoči partnerji, vsak na svoji lokaciji, pregledovali in pridobivali dokumentarno in arhivsko gradivo povezano z dediščino rudnikov. Prav tako je bil prvi semester namenjen pripravi prostorskih analiz.

Partnerji so predstavili prve izsledke opravljenih analiz zbranega gradiva. Zbranega je bilo veliko gradiva, kot so podatki iz zemljiških katastrov, stare razglednice, pisna dokumentacija, stare fotografije in rudarski predmeti, ki pričajo o zgodovinskem razvoju in delovanju obeh rudnikov v obdobju aktivnega izkopavanja. Občini Labin in Litija sta predstavili rezultate natečaja in načrte za obnovo rudniških spomenikov. Janko Rožič (arhitekt) je predstavil načrt za prenovo Rudnika Sitarjevec. Povedal je, da so se pri izdelavi načrta opirali na zgodovinski nastanek mesta, ki ga je izoblikovala industrija, glavni industrijski obrat pa je bil ravno Rudnik Sitarjevec, in kristalne strukture cinobarita. Irina Belušić Maggi iz Mesta Labin pa je povedala, da bo obnova v Labinu posvečena predvsem konservatorsko-restavratorskim delom na zarjaveli konstrukciji spomenika Šoht.

Irina Belušić Maggi

Na podlagi prostorskih analiz bodo pripravljene strokovne smernice, katerih cilj je prepoznati najustreznejši način predstavitve zbranega arhivskega gradiva, da bodo vsebine kar najbolj zaživele na obnovljenih lokacijah rudnikov v Labinu in Litji. V prihajajočih semestrih pa bo izbrano arhivsko gradivo skupaj z novimi spoznanji o rudarski dediščini predstavljeno na razstavi o rudarski dediščini in v digitalizirani obliki. Življenje in posebnosti obeh spomenikov pa bo prikazano s podporo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Projekt Mine Tour, odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška, je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudarskih spomenikov kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija) s pomočjo novega turističnega proizvoda MINE TOUR.

 

Prijavite se na naše e-Novice

Bodite obveščeni o dogodkih in novicah projekta MINE TOUR

Vaše podatke bomo obravnavali zaupno.

Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp